Betalningsvillkor vid deltagande i Nature in Frames helgkurser

Anmälningsavgift:

Kort efter anmälan faktureras en anmälningsavgift motsvarande 12% av kursavgiften (avrundat till närmaste hundratal). Anmälningsavgiften dras av kursavgiften vid fakturering av resterande belopp.
Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka vid återbud.

Återbetalning vid återbud (ej skada/sjukdom):

Vid återbud mer än sex veckor innan kursstart betalas hela kursavgiften, exklusive anmälningsavgift, tillbaka.

Vid återbud mindre än sex veckor innan kursstart betalas hela kursavgiften, exklusive anmälningsavgift, tillbaka om kursarrangören, innan kursstart, lyckas hitta en ersättare till den bokade platsen. Om ingen ersättare hittas betalas inte kursavgiften tillbaka.

Återbud pga. sjukdom/skada:

Vid återbud mer än tre veckor innan kursstart pga. sjukdom/skada hela kursavgiften, exklusive anmälningsavgift, tillbaka. Uppvisande av läkarintyg krävs.

Vid återbud mindre än tre veckor innan kursstart pga. Sjukdom/skada betalas halva kursavgiften, exklusive anmälningsavgift, tillbaka. Uppvisande av läkarintyg krävs.
Om kursarrangören, innan kursstart, lyckas hitta en ersättare till den bokade platsen vid återbud pga. Sjukdom/skada betalas hela kursavgiften, exklusive anmälningsavgift, tillbaka.

Kan inte läkarintyg uppvisas gäller villkor enligt ” Återbetalning vid återbud (ej skada/sjukdom)” ovan.

 Vid frågor kontakta:

Peter Nilsson
e-post: info@natureinframes.net
tel: 0703-925482

Tillbaka till kurssidan