Nyhetsbrev

Namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter vid nyhetsbrev är samtycke.

 

Hemsida

Kakor, i syfte att förbättra användarvänligheten på hemsidan. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är intresseavvägning.

 

Känsliga personuppgifter

Eventuella kostallergier och information om hälsa kan behandlas i sammanband med kurser. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina känsliga personuppgifter är samtycke.

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Nature in Frames behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerhetsställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen.

 

Vem förutom Nature in Frames kommer att ta del av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan lämnas ut på grund av de rättsliga förpliktelser som Nature in Frames har.

När Nature in Frames överför personuppgifter till annan part vidtar Nature in Frames alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter.

Via det webhotell och e-posttjänst Loopia som Nature in Frames använder kan de och deras underleverantörer eventuellt komma att behandla dina personuppgifter.

 

Hur länge sparar Nature in Frames personuppgifter?

Nature in Frames sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för verksamheten eller så länge lagen kräver det. För medlemskap på Nature in Frames nyhetsbrev behandlas personuppgifterna tills man begär radering.  

Föregående sida     Nästa sida