Nature in Frames behandling av personuppgifter

Nature in Frames är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom verksamheten i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning

 

Varför behandlar Nature in Frames personuppgifter?

Nature in Frames behandlar personuppgifter för att till exempel kunna administrera kurser och nyhetsbrev.

 

Vilka personuppgifter behandlas?

Beroende på vilket ändamål som Nature in Frames behandlar dina personuppgifter för, kommer Nature in Frames att behandla olika personuppgifter. Personuppgifterna kan samlas in direkt från dig eller på ett sätt som du har samtyckt till. Nature in Frames behandlar enbart de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet.

 

Kurser

Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter vid kurser är avtal.

Försäljning av prints

Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter vid försäljning av print är avtal.

 

Försäljning av böcker

Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter vid försäljning av böcker är avtal.

 

Föredrag

Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter vid föredrag är avtal.

 

 

Nästa Sida